Законодавчий контроль.

Законодавчий контроль.

Тижневий моніторинг основних законодавчих  ініціатив в аграрній сфері.

21-25 березня. 

У Президента України на підписі перебуває

Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», реєстр. № 2279 від 03.03.2015. 

Закон прийнято в другому читанні та в цілому 18 лютого 2016 року. «За» - 228 народних депутата України. Закон направлено на підпис Президентові України 16 березня 2016 року.

Закон передбачає значне скорочення переліку випадків, коли продаж земельних ділянок державної та комунальної власності (або прав на них) відбувається не на конкурентних засадах. Виключаються, в основному, пункти, які протягом останніх років додавалися до цього переліку, в тому числі такі, як «надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом», положення, які дублюють інші положення цієї ж частини, тощо. Також уточнюється порядок підготовки до проведення земельних торгів, зокрема чіткіше виписуються норми (в окремих випадках суперечливі), що надають можливість фінансування підготовки лотів на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів.

Прийняття закону сприятиме більшій прозорості процесу розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, скороченню можливостей для корупційних домовленостей між розпорядником землі та зацікавленими особами.

Для державних та місцевих органів влади спрощується питання фінансування підготовки земельних торгів, оскільки чітко визначається можливість їх фінансування за рахунок виконавця. Також можна очікувати збільшення доходів державного та місцевих бюджетів.   

Закон України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», реєстр. № 0085 від 03.02.2016. 

Закон прийнято у другому читанні та в цілому як Закон 16 березня 2016 року. «За» - 243 народних депутатів України. Закон направлено на підпис Президентові України 22 березня 2016 року.

Метою прийняття Закону України є приєднання України до Угоди СОТ та запровадження положень Угоди на території України, що стане своєрідним сигналом міжнародній спільноті, про те, що Україна проводить правильну політику реформування системи державних закупівель, створює ефективне та прозоре торгівельне середовище зі зменшенням корупційної практики. При цьому реалізація положень Угоди сприятиме активнішій інтеграції України з ЄС.

На сьогодні у відповідності з національним законодавством, ринок державних закупівель України відкритий для всіх країн учасниць Угоди, проте ринки Сторін Угоди закриті для українського бізнесу, що є ще однією вагомою причиною прийняття закону. 

 Оприлюднений розклад на пленарний тиждень 28 березня – 01 квітня.

Розгляд у другому читанні:

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств», реєстр. № 1599 від 23.12.2014.

Комітет рекомендує Верховній Раді України даний законопроект прийняти у повторному II читанні та в цілому як Закон. Законопроект направлено на повторне друге читання 25 листопада 2015 року. «За» - 239 народних депутата України.

Законопроектом пропонується запровадити 2 нові форми господарювання – сімейне фермерське господарство та індивідуальне фермерське господарство. Центральною нормою законопроекту є можливість створення обох з цих форм господарств як у формі юридичної особи, так і в статусі фізичної особи-підприємця. На сьогодні стаття 1 Закону України «Про фермерське господарство» фермерське господарство є юридичною особою.

Разом з тим, існування визначення «сімейного фермерства» у законодавстві дасть можливість для МінАПК шукати кошти міжнародних донорів для дотування даного виду діяльності. До другого читання був підготовлений законопроект, який залишає у обігу даний термін, проте прибирає контроверсійні норми. Фактично, залишається визначення сімейних ферм в цілях отримання державної та міжнародної підтримки. 

Проект Закону про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, реєстр. № 3153 від 18.09.2015.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

У проекті пропонується встановити мораторій на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) до 30 червня 2016 року (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів) та запровадити новий механізм введення обмежень на дії контролюючих органів, який, на думку авторів проекту, гарантуватиме надання державного захисту в випадку порушення конституційних прав громадян.

Розгляд у першому читанні:

Проект Закону про страхування, реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015. 

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

Нова редакція Закону України «Про страхування» враховує базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II».

Прийняття зазначеного законопроекту передбачено Комплексною Програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року та Планом законодавчого забезпечення реформ, схваленим Постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 року № 509-VIII.

Мета законопроекту також відповідає завданням, визначеним Розділом Х Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна».

Прийняття даного законопроекту залишалося надзвичайно актуальним через необхідність лібералізації українського фінансового ринку в умовах вступу до СОТ та дією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це вимагає уніфікації стандартів державного страхового нагляду та регулювання в Україні, та приведення їх у відповідність до положень, розроблених Міжнародною організацією у сфері нагляду за страховою діяльністю (IAIS), та директив Європейського Союзу (далі – ЄС).

Проектом пропонується:

реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та введення нового порядок їх реєстрації;

визначення класифікації галузей та видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС;

створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв’язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію;

установлення порядку розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю;

установлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації;

визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами;

надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках, установлених законодавством України;

установлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика;

установлення вимог до системи корпоративного управління страховика;

визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території України у відповідності до законодавства ЄС;

визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування;

надання можливості впровадження інституту саморегулювання для страховиків тощо

Законопроект в цілому відповідає рекомендаціям профільних Директив ЄС.

Зареєстровані та/або оприлюднені наступні законодавчі ініціативи:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення цільового призначення земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами, реєстр. № 4296 від 23.03.2016

Законопроектом передбачається внести зміни до Лісового та Земельного кодексів України шляхом доповнення:

- статті 4 Лісового кодексу новою частиною зі змістом про те, що віднесення земель, зайнятих захисними насадженнями лінійного типу за своїм цільовим призначенням до певної категорії земель здійснюється відповідно до земельного законодавства, на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які передають ці землі у власність, надають у користування, а також створюють об’єкти природоохоронного та історико-культурного призначення;

- частини другої статті 55 Земельного кодексу пунктом «б» зі змістом про те, що до земель лісогосподарського призначення не належать землі, зайняті зокрема захисними насадженнями лінійного типу, крім тих, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.