Що необхідно знати про особисте селянське господарство!!!

Що необхідно знати про особисте селянське господарство!!!

1. Хто може звернутися для розпаювання землі за межами населеного пункту (місцеві жителі, або будь-який громадянин України, які раніше не зверталися за виділенням землі під особисте селянське господарство (далі - ОСГ)?

Слід зазначити, що земля для ведення ОСГ згідно Класифікатора видів цільового призначення земель (затверджено наказом Держкомзему України № 548 від 23.07.2010 р) відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Частиною 3 ст. 22 Земельного кодексу України (далі - «ЗК України») встановлено, що землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства;

б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства;

г) оптовим ринкам сільськогосподарської продукції - для розміщення власної інфраструктури.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 121 ЗК України громадянин України має право на безоплатну передачу земель з комунальної або державної власності для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, при цьому даний розмір земельної ділянки може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). Тобто за отриманням землі під ОСГ може звертатися будь-який громадянин які раніше не зверталися за виділенням землі під ОСГ, з урахуванням вищевказаних норм.

У свою чергу, процедура паювання земель може застосовуватися щодо земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. Зазначена процедура застосовується для членів таких підприємств, детально дана процедура регламентована Указом Президента України від 08.08.1995 р № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям».

2. Хто приймає рішення про виділення землі під ОСГ?

Тобто, до повноважень яких органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відноситься питання передачі земельних ділянок у власність або користування?

Слід зазначити, що відповідь на це питання залежить від місця розташування ділянки та форми власності ділянки (державна, комунальна), поділ вищевказаних повноважень між компетентними органами врегульовано статтею 122 ЗК України, згідно з якою:

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування із відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру) та його територіальні органи надають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або в користування для всіх потреб.

4. Обласні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або в користування в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах їх територій передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або в користування для всіх потреб.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або в користування в межах сіл, селищ, міст, що не входять до складу певного району, та за межами населених пунктів для всіх потреб, а також погоджує передачу таких земель у власність або в користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі і т.д.).

7. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або в користування у випадках, визначених статтею 149 ЗК України, і земельні ділянки дна територіального моря.


3. Чи можливий продаж ділянки землі під статусом ОСГ юридичній особі?

Слід зазначити, що земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення ОСГ є одним з видів цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Продаж земельної ділянки з цільовим призначенням ОСГ юридичній особі підпадає під мораторій, передбачений п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, згідно з яким не допускається до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину.


4. Чи можлива здача в оренду земель зі статусом ОСГ юридичній особі для товарного с/г виробництва?

Здача в оренду земель зі статусом ОСГ юридичній особі для товарного с/г виробництва можлива, так як це не підпадає під дію мораторію, передбаченого п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, при цьому чинне законодавство не містить іншої заборони на здачу в оренду земель зі статусом ОСГ юридичній особі для товарного с/г виробництва.

5. Які податки крім ПДФО і військового збору повинен буде платити власник ділянки ОСГ при здачі цієї ділянки в оренду юридичній особі?

Власник земельної ділянки під ОСГ (за винятком органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади) в незалежності від здачі або не здача цієї ділянки в оренду відповідно до ст. 270 Податкового кодексу України (далі - «ПК України») повинен сплачувати земельний податок, об'єктом даного податку є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності.

6. Якщо є додатковий податок, на підставі чого він нараховується?

Базою оподаткування земельним податком, згідно зі ст. 271 ПК України є:

а) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом 13 ПК України;

б) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Слід зазначити, що рішення місцевих рад з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому випадку, норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим періодом.

Статтями 281-283 ПК України передбачені пільги щодо сплати земельного податку для фізичних і юридичних осіб. Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру.

7. Хто сплачує ці податки, сам власник ділянки, або підприємство орендар?

Платниками земельного податку згідно зі ст. 269 ПК України є власники земельних ділянок (паїв), землекористувачі. У разі здачі земельної ділянки в оренду, даний податок може закладатися власником ділянки (паю) в вартість орендної плати.