Про ПЗУ №5225, спецрежим та хто буде сплачувати податок з гектара

Про ПЗУ №5225, спецрежим  та хто буде сплачувати податок з гектара

4 жовтня у Верховній Раді України був зареєстрований Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства» №5225.

Цей законопроект був розроблений юристами ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада». Ним передбачається два головних положення збереження спецрежиму для тваринництва, овочівництва, садівництва, виноградарства і вирощування цукрового буряку на постійній основі та запровадження мінімального податкового соціального зобов'язання (податку на 1 гектар).

Внаслідок змін 24 грудня 2015 року до Податкового кодексу України у 2016 році значно зросли витрати виробників продукції тваринництва, оскільки внаслідок відновлення відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур, внутрішні ціни на них, що є базою для визначення ціни кормів, зросли, як мінімум, на 10% відносно експортних цін і продовжують зростати по мірі покращення справ у сфері відшкодування ПДВ. При цьому, корми складають близько 60% затрат тваринницького виробництва.

На сьогоднішній день тваринництво, овочівництво, садівництво, виноградарство і вирощування цукрового буряку як ніколи потребує державної підтримки. Зростання цін на корми і позбавлення спецрежиму може привести до істотного падіння виробництва, зникнення галузей і зростання безробіття на селі. Тому вкрай важливо саме зараз зробити рішучі кроки і захистити інтереси цих галузей.

Іншою проблемою, яку пропонується вирішити в даному проекті, є проблема тіньової оренди земель. Відповідні земельні ділянки здаються в оренду за готівковий розрахунок, при цьому договору оренди не оформляються, а відповідні доходи власників ділянки ніде не враховуються. Так, в офіційній оренді аграрними підприємствами перебуває лише 53% сільськогосподарських угідь в Україні: 17,2 з 32,5 млн га, а 15,3 млн га. це «чорний» ринок.

Середнє податкове навантаження на 1 га ріллі для «одноосібника» становить у середньому 26-52 грн. Фізичні особи сплачують лише земельний податок, ставки якого наразі у регіонах встановлюються найчастіше на мінімальному рівні - 0,1% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок (НГО). Водночас середнє податкове навантаження на 1 га ріллі легально працюючого сільськогосподарського підприємства у 2015 році становило 800 грн., тобто в 15-30 разів більше. В результаті, офіційно працюючі сільгоспвиробники втрачають свою конкурентоспроможність на ринку прав оренди по відношенню до «тіньовиків», що веде як до розквіту корупції, так і до втрат бюджетів всіх рівнів через недонадходження ПДФО, ЄСВ та єдиного податку 4-ої групи спрощеної системи оподаткування.

Головні положення запровадження мінімального податкового соціального зобов'язання (МПСЗ):

- об’єкт оподаткування - сільськогосподарські угіддя;

- ставка податку - 1% нормативної грошової оцінки земель (НГО) гектара сільськогосподарських угідь;

- податок сплачується до місцевих бюджетів;

- платниками МПЗС - фізичні та юридичні особи - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а якщо земельна ділянка або земельна частка (пай) надається в оренду - землекористувачі (орендарі);

- при обчисленні податкового зобов’язання з МПСЗ фізичної особи в обрахунок включається мінімальна земельна площа розміром в 1 га;

  • платник-фізична особа - сплачуватиме до бюджету позитивну різницю між розміром податкових зобов’язань з МПСЗ і загальною сумою сплаченого за звітний (податковий) рік ПДФО на доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції;
  • платник-юридична особа - сплачуватиме до бюджету позитивну різницю між розміром податкових зобов’язань з МПСЗ та загальною сумою ПДФО, утриманого та сплаченого юридичною особою, як податковим агентом, з доходів фізичних осіб від надання земельної ділянки або частки (паю) в оренду та заробітної плати своїх працівників, а також єдиного соціального внеску (ЄСВ), нарахованого та сплаченого на фонд заробітної плати юридичної особи.

«Ми позитивно прийняли реєстрацію законопроекту. На сьогоднішній день саме ці галузі, як ніколи, потребують держпідтримки. Тому вкрай важливо саме зараз зробити рішучі кроки і захистити їхні інтереси. Як я говорив раніше, даний законопроект бюджетонейтральний, введення мінімального соціального податкового зобов'язання повністю компенсує витрати бюджету на відновлення спецрежиму для тваринництва, овочівництва, садівництва, виноградарства і вирощування цукрового буряку», - коментує заступник голови ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» Михайло Соколов.

Детальніше Ви можете ознайомитись з проектом Закону на сайті Верховної Ради України за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60181