Вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

Вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

6 жовтня 2016 р. Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» покликаному зупинити рейдерські атаки на бізнес та захоплення власності. У зв’язку з цим пропонуємо ознайомитися із запровадженими нововведеннями.

НОТАРІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ КОМПАНІЙ

Одним із заходів, що запроваджується Законом і покликаний зупинити рейдерські атаки на бізнес та господарюючих суб’єктів, є обов’язковість засвідчення справжності підписів засновників (учасників), їх представників або голови та секретаря загальних зборів на установчому документі, передавальному акті, розподільчому балансі, рішенні органу управління юридичної особи, та заяві про вихід з товариства.

Правило щодо обов’язкового нотаріального посвідчення підписів не поширюється на:

- створення юридичної особи, крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення або поділу;

- громадські об’єднання чи благодійні організації, якщо в їх установчих документах відсутня вимога щодо нотаріального посвідчення підписів на зазначених вище документах;

- державні органи і органи місцевого самоврядування;

- реєстрацію на підставі розпорядчого акта державного органу і органу місцевого самоврядування.

ОБМЕЖЕННЯ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ

Новим законом також суттєво обмежується нещодавно запроваджений принцип екстериторіальності як щодо державної реєстрації юридичних осіб так і щодо проведення реєстраційних дій відносно нерухомого майна.

Відтепер державна реєстрація відомостей щодо юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, а також реєстраційні дії відносно нерухомого майна будуть проводитися реєстраторами і нотаріусами в межах областей, міст Києва та Севастополя, а також Автономної Республіки Крим де майно знаходиться, а юридичні особи і фізичні особі – підприємці зареєстровані.

Принцип екстериторіальності повністю зберігається лише для державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців на підставі документів, поданих в електронній формі, така реєстрація може проводитися незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

ЗМІНИ У РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ

Значна частина запроваджених змін стосується саме реєстрації речових прав, зокрема вони спрямовані на захист власників від можливого порушення їх прав.

Так, законом передбачається невідкладне повідомлення державним реєстратором власника об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про проведення відповідних реєстраційних дій. При цьому, нажаль, невизначено у який саме спосіб буде здійснюватися таке повідомлення.

Також власнику надається можливість зупинити будь-які реєстраційні дії шляхом подання відповідної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій. Такий механізм дозволить власнику самостійно вжити заходів у разі можливого посягання з боку третіх осіб. Заява, як і рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, є підставою для реєстратора зупинити реєстраційні дії.

Крім того, змінено розмір плати за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав, зокрема за державну реєстрацію права власності, проведену впродовж 2 годин, розмір адміністративного збору складає 5 мінімальних заробітних плат.

ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Відтепер під час проведення реєстраційних дій реєстратор зобов’язаний використовувати відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовувати відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

Крім того, Державна судова адміністрація України у день набрання рішенням суду законної сили, яке передбачає набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав та інших реєстраційних дій, забезпечує передачу до Державного реєстру прав примірника такого судового рішення. З іншого боку це може ускладнити можливість власника оскаржити прийняте рішення.

ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Законом також внесено зміни до ст. 206 Кримінального кодексу України, а саме передбачається кримінальна відповідальність за знищення майна, або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, або будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення, або обмеження діяльності в цих об’єктах та обмеження доступу до них.

Крім того посилюється кримінальна відповідальність реєстраторів (зокрема передбачається позбавлення ліцензії нотаріуса).

Відтепер Міністерство юстиції України здійснюватиме моніторинг реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, строк оскарження рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора збільшено до 60 календарних днів.


Статтю підготувала Юридичної компанії КПД Консалтинг

Владислав Кисіль, Михайло Семка, Віталій Пацюк, Юлія Подольська