Михайло Соколов надав роз’яснення стосовно надання бюджетних дотацій для сільгоспвиробників

Михайло Соколов надав роз’яснення стосовно надання бюджетних дотацій для сільгоспвиробників

1 січня 2017 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою Закон України від 20 грудня 2016 року № 1791- VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким передбачено запровадження бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація).

5 січня в журналі «Все про бухгалтерський облік» з’явилась інформація, щодо дотацій для сільгоспвиробників на 2017 рік. Зокрема у статті мова йде про те, що претендентами на дотацію можуть бути підприємства в яких питома вага вартості сільськогосподарських товарів, які підлягають під дотування повинна становити не менше ніж 75% вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів. Таке твердження є хибним та суперечить нормам прийнятого Закону.

У зв’язку з цим заступник голови ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада" Михайло Соколов надав роз’яснення стосовно надання бюджетних дотацій для агровиробників .

Згідно із змінами, внесеними цим Законом до Податкового кодексу України та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, за наявності такого набору критеріїв:

  1. основною діяльністю сільськогосподарського товаровиробника є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно;
  2. сільськогосподарський товаровиробник здійснює види діяльності, визначені пунктом 161.3 статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;
  3. сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 51 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, у якому зазначає розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

При цьому слід зазначити, що відповідно до статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) – це товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо).

Тобто критерій, вказаний в пункті 1, стосується всіх вироблених товарів, що підпадають під визначення «сільськогосподарські товари».

Також слід враховувати, що у пункті 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» перераховані не сільськогосподарські товари, а види діяльності, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, незалежно від обсягу сільськогосподарських товарів, вироблених внаслідок такої діяльності.