Зниження граничної суми розрахунків готівкою до 50 тис. грн. сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків

 Зниження граничної суми розрахунків готівкою до 50 тис. грн. сприятиме подальшому розвитку безготівкових розрахунків

Починаючи з 4 січня 2017 року, Національний Банк України знизив граничні суми розрахунків готівкою у таких розмірах :

10 000 грн. – для розрахунків юридичних осіб / ФОП між собою протягом одного дня; 50 000 грн. – для розрахунків між фізичною особою та юридичною особою / ФОП; 50 000 грн. – для розрахунків між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню.

Національний банк України наголошує, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн. не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей ).

Розрахунки фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню в розмірі понад 50 000 гривень, можуть здійснюватися, зокрема, шляхом:

 • переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи на поточний рахунок іншої фізичної особи;
 • внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса, який відкривається на балансовому рахунку 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
 • відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я іншої фізичної особи на інших умовах їх повернення;
 • застосування акредитивної форми розрахунків (покритого та безвідкличного акредитива).
 • Банки зобов’язані здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень та перераховувати кошти клієнтів у повному обсязі.

  Рішення Національного банку України з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду – багато європейських держав (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують запровадити аналогічні норми.

  Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) згідно з Податковим кодексом України здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

  Встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 тис. грн. сприятиме:

  - забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу;

  - звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.

  Слід зазначити, що Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12% (у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року зменшився до 14,6%).