Опублікований наказ Мінфіну щодо автоматичної реєстрації «техкарт» аграріїв

Опублікований наказ Мінфіну щодо автоматичної реєстрації «техкарт» аграріїв

Опублікований наказ Міністерства фінансів, що зобов’язує ДФС автоматично реєструвати «технологічні карти» сільгоспвиробників і, відповідно, вирішує проблему блокування податкових накладних.

З повним текстом наказу Мінфіну від 18 вересня 2017 року №776 «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» можна ознайомитися за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31072.html

Цей наказ передбачає, що для уникнення блокування податкових накладних / розрахунків коригування автоматичною системою зупинки реєстрації платник має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою («технологічну карту»), яка містить коди видів діяльності підприємства та товарів і послуг, що придбаються та продаються ним на постійній основі. ДФС повинна розглянути цю інформацію та зареєструвати її протягом п’яти робочих днів, але для сільськогосподарських виробників ці «технологічні карти» будуть реєструватися автоматично.

Умови автоматичної реєстрації «техкарти» для сільгоспвиробників:

  • платник внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або застосовувало спеціальний режим оподаткування ПДВ на 31 грудня 2016 року;
  • платник має власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 1 січня 2017 року;
  • за період з 1 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника.

Автоматична система зупинки реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування була запущена з 1 липня 2017 року і спричинила труднощі в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Податкові накладні великої кількості аграрних підприємств зупинялися через невідповідність товарів, що закуповувалися (добрива, ЗЗР, насіння, корми тощо) та продавалися (зернові, м’ясо-молочна продукція та ін.), що ставило під загрозу не лише ділову репутацію виробників, а й їхню операційну діяльність в цілому. Проблема потребувала швидкого рішення, яке б забезпечило нормальне протікання сезону реалізації урожаю зернових та олійних культур, який забезпечує функціонування рослинницьких господарств на рік вперед.