Правила перевезення агрохімікатів. Що необхідно пам'ятати?

Правила перевезення агрохімікатів. Що необхідно пам'ятати?

Перевезення небезпечних вантажів – своєрідна галузь господарювання, яка підпадає під надзвичайно прискіпливе нормативне регулювання, адже помилка в цій сфері може мати катастрофічні наслідки. Водночас знання норм чинного законодавства допоможе не лише уникнути проблем з контролюючими органами, а в деяких випадках навіть зберегти людські життя.

Згідно додатку до ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» аміачна селітра (нітрат амонію) відноситься до агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без її державної реєстрації.

Який порядок отримання допуску на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею агрохімікатами?

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається Кабінетом Міністрів України. Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством (ст. 11 ЗУ «Про пестициди та агрохімікати»).

Відповідно до статті 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» Кабінет Міністрів України Постановою від 18.09.1995 року № 746 затвердив «Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею» (далі – Порядок № 746).

Відповідно до п. 3-8 Порядку № 746, допуск видається державними фітосанітарними інспекціями за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 746. Підставою для видачі допуску є посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами згідно з додатком 2 до Порядку № 746 та медична книжка з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я згідно з додатком 3 до Порядку № 746.

Які вимоги висуваються до водіїв транспортних засобів при перевезенні ними вантажів з аміачною селітрою?

Водій транспортного засобу, який перевозить вантаж з аміачною селітрою повинен:

 • Отримати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами;
 • Мати медичну книжку з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я здійснювати подібну діяльність;
 • Мати наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами.

Що входить в обов’язки перевізників небезпечних вантажів?

Статтею 8 ЗУ «Про перевезення небезпечних вантажів» визначаються наступні обов’язки перевізників:

 • мати ліцензію на право провадження господарської діяльності з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, яку отримує в порядку, визначеному в Ліцензійних умовах;
 • розробити та погодити з органами Національної поліції маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;
 • забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та їх медичного огляду; в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів встановленого зразка після навчання та складання відповідних іспитів у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України;
 • надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 10, 15 і 16 цього Закону, в разі дорожнього перевезення - органам Національної поліції;
 • здійснювати в установленому порядку обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів.

Про що повинен подбати одержувач?

Одержувач небезпечних вантажів повинен:

 • забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;
 • отримати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами;
 • мати медичну книжку з висновком медичної комісії про відсутність протипоказань за станом здоров'я здійснювати подібну діяльність;
 • мати наряд на виконання роботи з пестицидами і агрохімікатами.