Про ВАР

ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) є добровільним, неурядовим об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації його членами своїх прав і свобод та захисту своїх законних соціальних та економічних інтересів.

Ціль роботи ГС «ВАР»:  забезпечити сталий розвиток аграрного сектору України.

Місія ВАР: Україна – лідер з виробництва та забезпечення якісними харчовими продуктами в світі.

Наша метапредставництво та захист інтересів членів спілки, підвищення рівня ведення сільського господарства країни до рівня розвитку агарного комплексу провідних європейських країн. Сьогодні ГС «ВАР» є одним із ініціаторів активного об’єднання сільськогосподарських виробників. Наразі ГС «ВАР» здійснює законодавчу підтримку АПК, лобіює інтереси аграріїв, інформує про зміни в законодавстві, політиці та на ринку, проводить зустрічі зацікавлених сторін по усій території Україні.

Команда:
Андрій Дикун - голова ГС «ВАР»

Михайло Соколов - заступник голови ГС «ВАР»

Денис Марчук - заступник голови ГС «ВАР»

Олександр Сліпченко - заступник голови ГС «ВАР»

Функції:

 • Захист інтересів сільгоспвиробників на законодавчому рівні
 • Юридична підтримка
 • Інформаційна підтримка
 • Аналітичний центр
 • Зернова кооперація
 • Молочна кооперація

Завдання ВАР:

 1. залучення інвестицій та дешевих банківських кредитів в сільське господарство;
 2. забезпечення внутрішнього ринку продовольством та сільськогосподарською сировиною вітчизняних товаровиробників;
 3. задоволення поточних потреб і формування достатніх стратегічних запасів продовольства в державі;
 4. підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 5. впровадження у розвиток сільського господарства в Україні науково-технічних досягнень;
 6. об’єднання сільгосптоваровиробників з метою досягнення ними світових стандартів якості сільськогосподарської продукції, вивчення та впровадження кращих світових сільськогосподарських практик;
 7. встановлення відкритих некомерційних довгострокових партнерських стосунків між сільськогосподарськими товаровиробниками;
 8. відстоювання економічних та інших законних інтересів Членів Спілки, пов’язаних з їхньою господарською діяльністю, зокрема, у взаєминах з органами державної влади і місцевого самоврядування;
 9. розповсюдження інформації про діяльність Спілки та її Членів, сприяння Членам Спілки у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, зокрема, участь у міжнародних об‘єднаннях з метою отримання нових знань та світових практик у сфері сільського господарства;
 10. здійснення альтернативних оцінок по проектах щодо механізмів функціонування аграрного ринку в Україні, надання рекомендацій Членам Спілки відносно дій, що направлені на поліпшення структури ринку та сприяють чесній конкуренції;
 11. привернення уваги постачальників сільськогосподарських технологій, фінансових інституцій для розвитку сільського господарства України;
 12. внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій з правових питань функціонування агропромислового комплексу України;
 13. сприяння організації та впровадженню заходів щодо захисту прав і законних інтересів працівників сільського господарства;
 14. сприяння органам державної влади у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку агропромислового комплексу України;
 15. проведення консультаційної, аналітичної діяльності, здійснення соціологічних опитувань та дослідження думок і поглядів експертів, проведення моніторингу громадської думки, підготовка пропозицій з питань виробництва аграрної продукції та їх представлення органам державної влади та місцевого самоврядування;
 16. організація взаємодії між об’єднаннями фізичних та юридичних осіб, суб’єктами підприємницької діяльності, зайнятих у аграрному секторі економіки, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів, безпосередня участь у формуванні аграрної політики законодавчими та виконавчими гілками влади;
 17. участь в удосконаленні існуючих форм взаємодії та діалогу Спілки з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 18. встановлення і розвиток зв’язків з аграрними асоціаціями інших країн, участь у роботі міжнародних організацій;
 19. участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо розвитку та підвищенню ефективності агропромислового комплексу, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;
 20. створення механізму поєднання інтересів держави та агропромислового комплексу, підвищення ролі товаровиробників у формуванні державної політики.

Долучайтеся до ВАР!